Holla Roses - Certificaten

Onze certificaten

Hoge maatstaven

Wil je verzekerd zijn van rozen die in goede arbeids- en milieubewuste omstandigheden zijn geteeld? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij leven de hoge maatstaven na die voortkomen uit de criteria van de door ons behaalde certificaten zoals Fairtrade, MPS-A, MPS-SQ, GAP, GRASP, EHPEA-Gold en ETI. Wij zijn FSI Compliant.

Regelmatig vinden door deze certificeringsinstanties onafhankelijke audits plaats om de voortgang te monitoren en de vereisten voor certificering te waarborgen.

Maar hier stopt onze ambitie niet. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij elke dag alert zijn om ons handelen nog verder te verduurzamen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendige samenleving heel serieus.

Fairtrade

Bij Ziway Roses

Fairtrade

Met het Fairtrade keurmerk tonen wij aan dat wij voldoen aan de Fairtade standaarden op het gebied van eerlijke arbeidsrechten, veilige arbeidsomstandigheden en de bescherming van het milieu. Zo dragen wij bij aan de verbetering van de leef- en werksituatie van werknemers op de kwekerij en beschermen wij het milieu door strikte procedures en richtlijnen voor, tijdens en na het productieproce.

MPS-A

In de MPS-registratieomgeving houden wij nauwkeurig ons verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij. Daarnaast registreren wij ons verbruik van energie en water en de hoeveelheid afval dat wij genereren. Ook geven wij in deze omgeving aan waar, wanneer en hoeveel uitgangsmateriaal er is ingekocht.

MPS-SQ

Goede arbeidsomstandigheden zijn voor ons vanzelfsprekend. Naast Fairtrade tonen wij met dit certificaat aan dat wij ook voldoen aan de (inter)nationale eisen van de International Labour Organisation (ILO) op het gebied van veiligheid en gezondheid.

MPS-GAP

De Water Hyacinth is een snel woekerend plantje dat voor overlast zorgt aan de oevers van Lake Ziway. Met onze partner Fair & Sustainable Consulting Ethiopia werken wij samen om 4 hectare van het meer op te ruimen. Na het verzamelen van de planten, drogen wij de planten om het daarna te verwerken tot briquettes.

GRASP

Met deze certificering tonen wij aan dat wij toegewijd zijn aan de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze werknemers. Wij maken gebruik van GRASP voor de risicobeoordeling van onze sociale praktijken. Met dit instrument beoordelen, verbeteren en rapporteren wij vier hoofdthema’s: de stem van onze werknemers, informatie over mensenrechten en arbeidsrechten, de indicatoren voor mensenrechten en arbeidsrechten, en de bescherming van kinderen en jonge werknemers.

EPHEA-Gold

De Ethiopische Horticulture Producer Exporters Association Code of Practice is het resultaat van een initiatief van de sector om een vrijwillig systeem van voortdurende professionele en technische ontwikkeling, monitoring en zelfregulering in de sector te introduceren en is ontworpen om tegemoet te komen aan de zorgen van de markt en het maatschappelijk middenveld over normen voor sociale en ecologische prestaties in de sector en ook om de duurzame ontwikkeling van de sector te begeleiden. Met deze certificering tonen wij aan dat wij ons actief bezighouden met het verder doorvoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), productkwaliteitsbeheer en capaciteitsopbouw voor de sector.

ETI

Als lid van ETI komen wij overeen dat wij handelen volgens de ETI-basiscode voor arbeidspraktijken, die is gebaseerd op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Zo waarborgen wij ons ethisch handelen voor, tijdens en na het productieproces.

FSI Compliant

Door onze deelname aan het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) werken wij aan de vooruitgang op het gebied van transparantie, verantwoorde productie en handel, een positieve impact en verbetering van de sierteeltketen. Op basis van onze certificeringen op het gebied van goede landbouwpraktijken, sociaal en ecologisch voldoen wij aan de FSI Basket-vereisten.